آرشیو برچسب های: پروژه های عمرانی

تاخیرات ناشی از پرداختها

متن بخشنامه های صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت محاسبه تاخیرات ناشی از عدم پرداخت بموقع صورت وضعیتها و یا پیش پرداختها بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرائی ، و مهندسان مشاور و پیمانکاران موضوع : نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخییرات در پرداخت صورت وضعیتها پیرو بخشنامه شماره 1000/ 54 – […]

پرسش و پاسخ های پیمانکاری

مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌ها در امور پيمانكاری با توجه به پرسش هاي مكرر دستگاه هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران در مورد ضوابط ابلاغي در امور قراردادهاي پيمانكاري و با هدف جلوگيري از ارسال پرسش‌هاي تكراري و در دسترس بودن پاسخ‌هاي  داده شده از سوي دفتر نظام فني اجرايي، مجموعه جديدي از پرسش‌ها و پاسخ‌هاي […]