آرشیو برچسب های: پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ های پیمانکاری

مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌ها در امور پيمانكاری با توجه به پرسش هاي مكرر دستگاه هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران در مورد ضوابط ابلاغي در امور قراردادهاي پيمانكاري و با هدف جلوگيري از ارسال پرسش‌هاي تكراري و در دسترس بودن پاسخ‌هاي  داده شده از سوي دفتر نظام فني اجرايي، مجموعه جديدي از پرسش‌ها و پاسخ‌هاي […]