بایگانی برچسب: پاسخ به پیمانکاران

پرسش و پاسخ های پیمانکاری

مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌ها در امور پیمانکاری با توجه به پرسش های مکرر دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران در مورد ضوابط ابلاغی در امور قراردادهای پیمانکاری و با هدف جلوگیری از ارسال پرسش‌های تکراری و در دسترس بودن پاسخ‌های  داده شده از سوی دفتر نظام فنی اجرایی، مجموعه جدیدی از پرسش‌ها و پاسخ‌های […]

Verified by MonsterInsights