نرم افزار صورت وضعیت فهرست بهای سال ۹۹

۹۵,۰۰۰ تومان

ویرایش پنجم نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا

دو کاربره(پیمانکار و نظارت) با قابلیت نوشتن و اصلاح صورت وضعیت

برنامه صورت وضعیت نویسی دانا با بهره گیری از فرمول نویسی تحت اکسل و کد نویسی در محیط ویژوال بیسیک اکسل برای تهیه برآورد اولیه پروژه های عمرانی و یا تنظيم صورت وضعيت های کارکرد موقت و قطعی پیمانکاری بر مبنای فهارس حوزه نظام فنی و اجرایی کشور طراحی و پیاده سازی شده است.

جزئیات بیشتر …


دانلود کتابچه معرفی راهنمای برنامه

عنوان محصول رشته ها قیمت

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 99

نگهداری خط و ابنیه خطوط راه آهن ۹۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 99

مرمت بناهای تاریخی ۹۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 99

ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری ۹۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 99

بهره برداری آب شرب ۹۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 99

آبخیزداری و منابع طبیعی ۹۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 99

آبیاری تحت فشار ۹۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 99

آبیاری و زهکشی ۹۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 99

انتقال و توزیع آب روستایی ۹۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 99

ابنیه ۹۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 99

تاسیسات برقی ۹۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 99

تاسیسات مکانیکی ۹۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 99

چاه ۹۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 99

خطوط انتقال آب ۹۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 99

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۹۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 99

راهداری ۹۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 99

ساخت و ترمیم قنات ۹۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 99

سد سازی ۹۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 99

شبکه توزیع آب ۹۵,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 99

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۹۵,۰۰۰ تومان
Verified by MonsterInsights