نرم افزار صورت وضعیت فهرست بهای سال ۱۴۰۰

۳۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان

ویرایش پنجم نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای 1400

دو کاربره(پیمانکار و نظارت) با قابلیت نوشتن و اصلاح صورت وضعیت

برنامه صورت وضعیت نویسی دانا با بهره گیری از فرمول نویسی تحت اکسل و کد نویسی در محیط ویژوال بیسیک اکسل برای تهیه برآورد اولیه پروژه های عمرانی و یا تنظيم صورت وضعيت های کارکرد موقت و قطعی پیمانکاری بر مبنای فهارس حوزه نظام فنی و اجرایی کشور طراحی و پیاده سازی شده است.

جزئیات بیشتر …


دانلود کتابچه معرفی راهنمای برنامه

عنوان محصول رشته ها قیمت

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

نگهداری خط و ابنیه خطوط راه آهن ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

بهره برداری از تجهیزات برقی آب و فاضلاب ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزيع نيروی برق ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروی برق ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

خطوط زمینی انتقال و فوق توزيع نيروی برق ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

مرمت بناهای تاریخی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری ۳۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

بهره برداری آب شرب ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

آبخیزداری و منابع طبیعی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

آبیاری تحت فشار ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

آبیاری و زهکشی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

انتقال و توزیع آب روستایی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

ابنیه ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

تاسیسات برقی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

تاسیسات مکانیکی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

چاه ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

خطوط انتقال آب ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

راهداری ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

ساخت و ترمیم قنات ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

سد سازی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

شبکه توزیع آب ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای سال 1400

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۱۱۰,۰۰۰ تومان