فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال ۹۶

۲۷,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل اجرایی آنالیز بهای سال 96

 

فایل اکسل مربوط به نرخ منابع چهارگانه عوامل آنالیز فهرست بها شامل قیمت های مربوط به نیروی انسانی، ماشین آلات ، مصالح و حمل مصالح . بدون قفل و پسورد ، قابل ویرایش و استفاده درسایر برنامه ها.عنوان محصول رشته ها قیمت

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال 96

آبخیزداری و منابع طبیعی ۲۷,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال 96

آبیاری تحت فشار ۲۷,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال 96

آبیاری و زهکشی ۲۷,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال 96

ابنیه ۲۷,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال 96

انتقال و توزیع آب روستایی ۲۷,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال 96

تاسیسات برقی ۲۷,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال 96

تاسیسات مکانیکی ۲۷,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال 96

چاه ۲۷,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال 96

خطوط انتقال آب ۲۷,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال 96

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۲۷,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال 96

راهداری ۲۷,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال 96

ساخت و ترمیم قنات ۲۷,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال 96

سد سازی ۲۷,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال 96

شبکه توزیع آب ۲۷,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال 96

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۲۷,۰۰۰ تومان
Verified by MonsterInsights