نرم افزار محاسبه دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی

  ۵۱۰,۰۰۰ تومان

  ویرایش سوم نرم افزار تعیین دامنه قیمت متناسب دانا

  برآورد قیمت بروز تمامی رشته های فهرست بها فقط با چند کلیک ساده

  بروز شده با آخرین بخشنامه نظام فنی و اجرایی کشور

  اين برنامه با هدف ایجاد و فراهم كردن ابزاري ساده و مناسب براي پيمانكاران،كارفرمايان و مهندسين مشاور جهت دستيابي ساده ،راحت و آسان به دامنه قيمت هاي متناسب در مناقصات یک مرحله اي ودومرحله اي براساس آخرین بخشنامه دامنه قیمت متناسب بشماره 94/158764 مورخه 1394/07/13و همچنين به حداقل رساندن خطاهاي محاسباتي در اين مقوله است.

  دامنه قیمت متناسب

  با طراحی ، قابلیتها و امکاناتی که در این برنامه ایجاد شده است به بهترین شکل انتظارات لازم جهت دستیابی به دامنه قیمت متناسب و ارزیابی قیمتهای پیشنهادی را برآورده می سازد.

  معرفی امکانات برنامه:

  • ارزیابی قیمتهای پیشنهادی بر اساس بخشنامه دامنه قیمت و تعیین برندگان اول و دوم مناقصه ( طبق ضوابط مواد 19 و 20 قانون برگذاری مناقصات).
  • پشتیبانی از كليه رشته هاي فهارس سازمان نظام فني و اجرايي كشور و همچنین تعریف فهرست بهای خاص
  • ديتابيس برنامه شامل كليه شاخص رشته اي فهارس سازمان نظام فني و اجرايي كشور از ابتداي سال 82 تا آخرين شاخص ابلاغي است.
  • امكان فراخواني شاخصها بر اساس سال و سه ماهه مورد نظر.
  • محاسبه ضریب اهميت مناقصه براساس مولفه های مناقصه.
  • امكان جمع بندي قيمت هاي برآورد به هنگام رشته هاي منظم به پيمان (در مناقصاتي كه چندين رشته فهرست بها در برآورد استفاده شده است)
  • ارزیابی قیمت های پیشنهادی و تعيين برنده اول و دوم بر اساس بندهماده 6 قانونبرگزاريمناقصات.
  • قابلیت ایجاد و ذخیره حدود 900 مناقصه در نرم افزار.
  • دارای فرم ویژه طراحی شده در محیط VBA برای محاسبه دامنه قیمت.
  • ارائه گزارش دامنه قیمت در فرمت PDF بر اساس بخشنامه و رسم نمودار شاخص مالی پیشنهاد
   دهنده گان
  • قابلیت ورود مستقیم قیمت به هنگام
  • و کلی قابلیت های دیگر که شما را به بهترین نحو در تعیین دامنه قیمت و ارزیابی قیمتهای پیشنهادی یاری خواهد کرد جزئیات بیشتر …