نرم افزار صورت وضعیت فهرست بهای سال ۱۴۰۱

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ویرایش پنجم نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا فهرست بهای 1401

دو کاربره(پیمانکار و نظارت) با قابلیت نوشتن و اصلاح صورت وضعیت

برنامه صورت وضعیت نویسی دانا با بهره گیری از فرمول نویسی تحت اکسل و کد نویسی در محیط ویژوال بیسیک اکسل برای تهیه برآورد اولیه پروژه های عمرانی و یا تنظيم صورت وضعيت های کارکرد موقت و قطعی پیمانکاری بر مبنای فهارس حوزه نظام فنی و اجرایی کشور طراحی و پیاده سازی شده است.

جزئیات بیشتر …


دانلود کتابچه معرفی راهنمای برنامه

عنوان محصول رشته ها قیمت

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

ابنیه ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

تاسیسات برقی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

تاسیسات مکانیکی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

راهداری ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

آبخیزداری و منابع طبیعی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

آبیاری تحت فشار ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

آبیاری و زهکشی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

انتقال و توزیع آب روستایی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

چاه ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

خطوط انتقال آب ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

ساخت و ترمیم قنات ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

سد سازی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

مرمت بناهای تاریخی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

شبکه توزیع آب ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

نگهداری خط و ابنیه خطوط راه آهن ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

کارهای دریایی و ساحلی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

بهره برداری آب شرب ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

بهره برداری از تجهیزات برقی آب و فاضلاب ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

توزیع نیروی برق ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

پست های انتقال و فوق توزیع برق ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروی برق ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

خطوط زمینی انتقال و فوق توزيع نيروی برق ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار صورت وضعیت و برآورد اولیه دانا 1401

نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزيع نيروی برق ۱۵۰,۰۰۰ تومان