فایل اکسل فهرست بها با قابلیت ویرایش

فرمول نویسی شده با قابلیت برآورد مبلغ کار

FehrestinExcel2
فایل اکسل فهرست بها شامل كل رديفهاي فهرست بهای رشته مربوط در يك شيت اكسل بوده و به ازاي هر فصل فهرست بها يك شيت آماده تنظيم شده است كه تنها با وارد كردن شماره رديف مشخصات مربوط به شرح رديف ،واحد رديف و قيمت واحد بصورت خودكار فراخواني شده و با وارد كردن مقدار برای رديف، مقدار در قيمت واحد ضرب شده و قيمت كار بدست مي آيد كه در نهايت جمع رديف هاي فصل در انتهاي جدول مربوط به فصل محاسبه شده و به برگه فصول منتقل ميشود در برگه فصول نيزجمع كل فصول در انتهاي جدول خلاصه فصول محاسبه شده و در نهايت قيمت كل كار و يا برآورد محاسبه ميشود.در ضمن فايلها فاقد هرگونه قفل و يا پسورد مي باشد و به راحتي مي توان در هر برنامه هاي ديگري مورد استفاده قرار گیرد.

 

1 thoughts on “فایل اکسل فهرست بها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *