دانلود رایگان فهرست بهای سال ۹۶

با توجه به ابلاغ فهرست بهای سال ۹۶ از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هر یک از فهارس ابلاغی را میتوانید از طریق لینک های زیر دانلود کنید.

فهرست بهای سال 96
دانلودرایگان فهرست بهای سال ۹۶

 

ردیف برای دانلود هر یک از فهارس بر روی عنوان آن کلیک کنید.
۱ دانلود فهرست بهای رشته ابنیه سال ۱۳۹۶
۲ دانلود فهرست بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۶
۳ دانلود فهرست بهای رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۶
۴ دانلود فهرست بهای رشته سدسازی سال ۱۳۹۶
۵ دانلود فهرست بهای رشته راهداری سال ۱۳۹۶
۶ دانلود فهرست بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۶
۷ دانلود فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۶
۸ دانلود فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۶
۹ دانلود فهرست بهای رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۶
۱۰ دانلود فهرست بهای رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۶
۱۱ دانلود فهرست بهای رشته چاه سال ۱۳۹۶
۱۲ دانلود فهرست بهای رشته تأسیسات برقی سال ۱۳۹۶
۱۳ دانلود فهرست بهای رشته تأسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۶
۱۴ دانلود فهرست بهای رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۶
۱۵ دانلود فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۶
۱۵ فهرست بهای نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۳۹۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.