فهرست بهای 1403 

دانلود رایگان فهرست بهای سال 1403

فهرست بهای 1403

به دنبال انتشار فهرست بهای سال 1403 از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور که به استناد ماده 34 قانون احکام دائمی و برنامه های توسعه کشور و آیین نامه نظام فنی و یکپارچه کشور و ماده 23 قانون برنامه و بودجه تدوین گردیده است، در ادامه لینک دانلود تمامی رشته های فهرست بهای سال 1403 جهت استفاده کاربران عزیز سایت قرار گرفت.

لینک های دانلود فهرست بهای 1403

 
ردیف عنوان رشته فهرست بها دانلود کنید
فهارس رسته ساختمان
1 فهرست بهای رشته ابنیه رسته ساختمان سال 1403 لینک دانلود
2 فهرست بهای رشته تاسیسات مکانیکی رسته ساختمان سال 1403 لینک دانلود
3 فهرست بهای رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان سال 1403 لینک دانلود
4 فهرست بهای رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1403 لینک دانلود
فهارس رسته راه و ترابری
5  فهرست بهای رشته راه، باندفرودگاه و زیرسازی راه آهن رسته راه و ترابری سال 1403 لینک دانلود
6 فهرست بهای رشته راهداری رسته راه و ترابری سال 1403 لینک دانلود
7 فهرست بهای رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1403 لینک دانلود
8 فهرست بهای رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1403 لینک دانلود
فهارس رسته مهندسی آب
9  فهرست بهای رشته خطوط انتقال آب رسته مهندسی آب سال 1403 لینک دانلود
10 فهرست بهای رشته شبکه توزیع آب رسته مهندسی آب سال 1403 لینک دانلود
11 فهرست بهای رشته چاه رسته مهندسی آب سال 1403 لینک دانلود
12 فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی رسته مهندسی آب سال 1403 لینک دانلود
13 فهرست بهای رشته سد سازی رسته مهندسی آب سال 1403 لینک دانلود
14 فهرست بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی رسته مهندسی آب سال 1403 لینک دانلود
15 فهرست بهای رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1403 لینک دانلود
16 فهرست بهای رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب رسته مهندسی آب سال 1403 لینک دانلود
17 فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب رسته مهندسی آب سال 1403 لینک دانلود
18 فهرست بهای رشته تجهیزات آب و فاضلاب 1403 لینک دانلود
19 فهرست بهای رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب 1403 لینک دانلود
20 فهرست بهای رشته بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال آب و فاضلاب سال 1403 لینک دانلود
21 فهرست بهای رشته پسماند سال 1403 لینک دانلود
22 فهرست بهای رشته حفاری اکتشافی سال 1403 لینک دانلود
فهارس رسته کشاورزی و منابع طبیعی
23  فهرست بهای رشته آبیاری تحت فشار رسته کشاورزی و منابع طبیعی سال 1403 لینک دانلود
24 فهرست بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی رسته کشاورزی و منابع طبیعی سال 1403 لینک دانلود
فهارس رسته نیروی برق
25 فهرست بهای رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1403 لینک دانلود
26 فهرست بهای رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1403 لینک دانلود
27 فهرست بهای رشته پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1403 لینک دانلود
28 فهرست بهای رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1403 لینک دانلود
29 فهرست بهای رشته توزیع نیروی برق سال 1403 لینک دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *