دانلود رایگان فهرست بها سال ۱۴۰۰

دانلود رایگان فهرست بهای ۱۴۰۰

از طریق لینک های زیر میتوانید تمامی رشته های فهرست بهای سال ۱۴۰۰ را دانلود کنید.

دانلود رایگان فهرست بها تمامی رشته ها

۱ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۲ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۳ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی رسته ساختمان سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۴ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باندفرودگاه و زیرسازی راه آهن رسته راه و ترابری سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۵ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری رسته راه و ترابری سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۶ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۷ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۸ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۹ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۱۰ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۱۱ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار رسته کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۱۲ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۱۳ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۱۴ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۱۵ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی رسته کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۱۶ فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۱۷ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۱۸ فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۱۹ فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۲۰ فهرست بهای واحد پایه رشته پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۲۱ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۲۲ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۲۳ فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۰ لینک دانلود
۲۴ فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب ۱۴۰۰ لینک دانلود

دانلود فهرست بهای ۱۳۹۹

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Verified by MonsterInsights