دانلود رایگان فهرست بها سال 1400

دانلود رایگان فهرست بهای 1400

از طریق لینک های زیر میتوانید تمامی رشته های فهرست بهای سال 1400 را دانلود کنید.

دانلود رایگان فهرست بها تمامی رشته ها

1 فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 1400 لینک دانلود
2 فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان سال 1400 لینک دانلود
3 فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی رسته ساختمان سال 1400 لینک دانلود
4 فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باندفرودگاه و زیرسازی راه آهن رسته راه و ترابری سال 1400 لینک دانلود
5 فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری رسته راه و ترابری سال 1400 لینک دانلود
6 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب رسته مهندسی آب سال 1400 لینک دانلود
7 فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب رسته مهندسی آب سال 1400 لینک دانلود
8 فهرست بهای واحد پایه رشته چاه رسته مهندسی آب سال 1400 لینک دانلود
9 فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1400 لینک دانلود
10 فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی رسته مهندسی آب سال 1400 لینک دانلود
11 فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار رسته کشاورزی و منابع طبیعی سال 1400 لینک دانلود
12 فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی رسته مهندسی آب سال 1400 لینک دانلود
13 فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب رسته مهندسی آب سال 1400 لینک دانلود
14 فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی رسته مهندسی آب سال 1400 لینک دانلود
15 فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی رسته کشاورزی و منابع طبیعی سال 1400 لینک دانلود
16 فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1400 لینک دانلود
17 فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1400 لینک دانلود
18 فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب رسته مهندسی آب سال 1400 لینک دانلود
19 فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1400 لینک دانلود
20 فهرست بهای واحد پایه رشته پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1400 لینک دانلود
21 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1400 لینک دانلود
22 فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1400 لینک دانلود
23 فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1400 لینک دانلود
24 فهرست بهاي واحد پايه رشته بهره برداري و نگهداشت تجهيزات برقي، كنترلي و ابزار دقيق تاسيسات آب و فاضلاب 1400 لینک دانلود

دانلود فهرست بهای 1399

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *