ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه ارزیابی کیفی و ارجاع کار سال۹۴

construction1

نظر به ابلاغ بخشنامه شماره 30593/94 مورخ 5/3/1394 رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار به اطلاع می رساند، شرکت های پیمانکاری که دارای گواهینامه معتبر هستند، نیازی به مراجعه به سامانه ساجات برای بروزآوری ظرفیت مجاز خود ندارند (به استثنای درج کارهای جدید).

بدیهی است تا زمان بروزآوری سامانه های ساجار و ساجات مطابق این بخشنامه، دستگاه های مناقصه گزار مطابق بخشنامه پیوست و جدول ظرفیت مجاز نسبت به محاسبه ظرفیت مانده کاری مناقصه گران صلاحیت دار اقدام نمایند.

شایان ذکر است به استناد بند الف ماده 11 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات در مناقصات پیمانکاری یک مرحله ای، در صورتی که برآورد هزینه اجرای کار از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی مناقصه گران محدود به دارا بودن گواهینامه صلاحیت معتبر می باشد، لذا با توجه به افزایش ظرفیت کاری مجاز ارزیابی کیفی مناقصه گران در دامنه مذکور نیز توصیه می گردد.

دانلود بخشنامه ظرفیت مجاز پیمانکاران برای ارزیابی کیفی و ارجاع کار سال۹۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *