بایگانی دسته‌ی: نشریات و بخشنامه ها

دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی

دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای ویرایش سوم شماره: ۱۵۸۷۶۴/۹۴  مورخ: ۱۳/۰۷/۱۳۹۴ از آنجایی که طبق ماده ( ۲۰ ) قانون برگزاری مناقصات، دستگاه های مناقصه گزار ملزم به انتشار روش بررسی قیمت و ارزیابی مالی در اسناد مناقصه هستند، این دستورالعمل به استناد بند« ث» […]

نحوه ارایه پیشنهاد قیمت فصلی

کلیات
۱-۱ . این دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران را ، به تفکیک فص ل های فهرست های پایه و غیرپایه مورد استفاده دربرآورد، مشخص می کند.
۲-۱ . تمامی قوانین، ضوابط ودستورالعمل های مربوط به تهیه برآورد ، تشخیص صلاحیت، ارجاع کار، نحوه انجام مناقصه یا ترک مناقصه و تعیین پیمانکار منتخب، که درزمان واگذاری کار، نافذ است باید رعایت شود.

شرایط عمومی پیمان

شزایط عمومی پیمان

دانلود شرایط عمومی پیمان شرایط عمومی پیمان فصل اول تعاریف و مفاهیم ماده ۱ . پیمان پیمان مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده ۲ موافقت نامه پیمان درج شده است . ماده ۲. موافقت نامه موافقت نامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و […]

مشخصات فنی عمومی کارهای آب و فاضلاب شهری

مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله های آب و فاضلاب شهری نشریه شماره  ۳۰۳                                                  تاریخ اجرا: ۱۳۸۵ فصل اول: هدف، دامنه کار و نکات مشترک لوله‌گذاری ۰۱ لینک دانلود فصل اول: هدف، دامنه کار و […]

پرسش و پاسخ های پیمانکاری

مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌ها در امور پیمانکاری با توجه به پرسش های مکرر دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران در مورد ضوابط ابلاغی در امور قراردادهای پیمانکاری و با هدف جلوگیری از ارسال پرسش‌های تکراری و در دسترس بودن پاسخ‌های  داده شده از سوی دفتر نظام فنی اجرایی، مجموعه جدیدی از پرسش‌ها و پاسخ‌های […]

راهنمای مناقصه

بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران به شماره ۱۰۱.۹۵۵۷۹ مورخ ۱۳۸۴.۵.۲۶
موضوع : راهنمای مناقصه
به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور، به پیوست، راهنمای مناقصه همراه با ویرایش انگلیسی آن، از نوع گروه سوم، ابلاغ می شود.
شامل: دستورالعمل شرکت در مناقصه و دعوتنامه و فرمهای مناقصه

آئین نامه صلاحیت پیمانکار

فصل اول : کلیات ماده ۱ : مقررات مندرج در این آیین نامه منحصر به طرحهای موضوع ماده (۲)و اشخاص موضوع ماده (۳) می باشد. ماده ۲-مقررات مندرج در این آیین نامه ، برای تشخیص صلاحیت پیمانکارانی به کار میرود که برای کار در طرحها و پروژه های زیر گواهینامه دریافت می کنند: الف – […]

استانداردهای نقشه کشی

استاندارد نقشه کشی ساختمان

دانلود کتاب معماری : کتاب استانداردهای نقشه کشی ساختمان نام کتاب : استانداردهای نقشه کشی ساختمان توضیح : سالها پیش وقتی که ویندوزهای ۹۸ و ۹۵ فونتهای فارسی را به خوبی پشتیبانی نمیکردند نرم افزارهایی مثل سینا یا پروین و … برای فارسی سازی ساخته شد. که ساختاری متفاوت از هم داشتند. این خبر را […]

Verified by MonsterInsights