شرح وظایف دفتر فنی پیمانکار

دفتر فنّی در پروژه‌های عمرانی یکی از اصلی‌ترین مرکز مورد نیاز پروژه می‌باشد. و در اصل می‌توان گفت که دفتر فنّی حکم قلب پروژه را دارد و بایستی توجه بیشتری به آن بشود اصولاً سهل انگاری در تشکیل دفتر فنّی کامل و قدرتمند به ضرر پروژه تمام می‌شود چون با ضعف یا نبودن دفتر فنّی نیازهای پروژه از قبیل داشتن نقشه‌های اجرائی- تهیه دستورکارها و صورتجلسه‌های به موقع-صورت برداری ازکارهای انجام شده و تهیه صورت وضعیت کار کرد و برگرداندن پول‌های هزینه شده به پروژه به موقع انجام نمی‌شود و همه اینها لطمات جبران نابذیری به پروژه وارد می‌کند لذا بایستی به اهمیّت دفتر فنی توجه کامل نمود. در این جادفتر فنی کارگاه مد نظر بوده و علاوه بر دفتر فنی اصلی پیمانکار می‌باشد و دفتر فنی اصلی براساس حجم پروژه‌های در دست اجرا و بر حسب ظرفیت کاری پیمانکار تشکیل می‌شود که آنهم تعریف خود را دارد.

وظایف دفترفنی

 1. مطالعه نقشه‌های پروژه و ثبت شماره و تاریخ ابلاغ آنها در پرونده نقشه‌ها اعم از نقشه‌هائی که در بدو شروع پروژ به پیمانکار ابلاغ می شود و یا نقشه هایی که بعداً توسط مهندسین مشاور ابلاغ می‌گردد که ثبت و نگه داری تاریخ این چنین نقشه‌ها در تنظیم تأخیرات مجاز پروژه ضروری می‌باشد.
 2. در مطالعه نقشه‌ها باید دقّت بیشتری نموده و نقاط ضعف نقشه‌ها اعم از کمبودها- اشتباهات- احیاناً غیر قابل اجرا بودن آنها و یا هر اشتباه دیگری که ممکن است درنقشه ها پیش بیاید مشخص کرده و آنها را یادداشت نموده و به مهندسین مشاور و دستگاه نظارت منعکس نمایند البتّه در صورت امکان پیشنهاد اجرائی آنها را هم ارائه دهند.
 3. تنظیم پرونده‌های مورد نیاز پروژه و اجرای مسائل مربوط به آنها
  • پرونده شاپ درایوینگ (نقشه‌های برای اجرا) نقشه قسمت‌هائی که شروع به اجرا می‌شود و تهیه آنها.
  • پرونده نامه‌های وارده از کارفرما و مطالعه دقیق آنها و یادداشت موارد مورد نیاز.
  • پرونده نامه‌های صادره به کارفرا و همکاری در تهیه و ارسال آنها با رئیس کارگاه.
  • پرونده نامه‌های وارده از مهندسین مشاور و مطالعه دقیق آنها یادداشت موارد مربوطه .
  • پرونده نامه‌های صادره به مهندسین مشاور و همکاری در تنظیم و ارسال آنها با رئیس کارگاه.
  • پرونده دستور کارها و تنظیم و به تصویب رسانیدن آنها با همکاری رئیس کارگاه.
  • پرونده صورتجلسه ها (و تنظیم و به تصویب رسانیدن آنها )با همکاری رئیس کارگاه.
  • پرونده تأخیرات پروژه و تنظیم موارد مربوطه به این مورد.
  • پرونده کلیم و کنترل قیمت‌ها (قیمت تمام شده با نرخ پیمان).
  • پرونده گزارشات روزانه کارگاه (پروژه) و تهیه آنها.
  • پرونده گزارشات هفتگی و ماهیانه پروژه و تهیه آنها.
  • پرونده نقشه‌های ازبیلت(عین ساحت) و تهیه آنها.
  • پرونده قیمت جدیدها و آنالیز بها و تنظیم آنها و به تصویب رساندن آنها.
  • بایگانی نسخه‌های قرارداد و نقشه‌های ابلاغی.
  • پرونده صورت وضعیّت‌های موقت و تهیّه ماهیانه آنها به طور منظّم.
  • پرونده صورت وضعیّت قطعی و تهیه صورت وضعیّت قطعی کارهای انجام شده و به اتمام رسیده و بایگانی آنها برای صورت وضعیت قطعی نهائی.
  • پرونده مصالح پای کار و به روز نگه داشتن مصالح و داشتن لیست آنها و داشتن قیمت خرید و حمل ودپو کردن مصالح یعنی قیمت تمام شده مصالح.
  • پرونده کنترل پروژه و همکاری در کنترل پروژه.
  • پرونده تعدیل صورت وضعیّت‌ها؛ تعدیل موقت و قطعی.
  • پرونده بخشنامه‌ها با توجه به اهمیّت بخشنامه‌ها.
  • پرونده تحویل موقّت و جمع‌آوری اسناد مربوط به آن.

نیروهای مورد نیاز دفتر فنی بر حسب حجم پروژه.

 • مهندس عمران با تجربه کافی برای سرپرستی دفتر فنی.
 • مهندس نقشه‌کش برای تهیّه نقشه‌های اجرائی و اجرا شده و غیره.
 • مهندس مترور برای تهیّه صورت وضعیت‌ها.
 • مهندس کنترل پروژه (مهندس صنایع).
 • تکنسین برای تنظیم گزارشات و برداشت‌های لازم از کارگاه در واقع رابط کارگاه با دفتر فنی.
 • مهندس نقشه بردار در صورتی که نقشه برداری جزو وظایف دفتر فنی تعریف شده باشد، بخصوص در پروژه‌های راهسازی .

منبع:کنکاشی در مهندسی عمران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *