Civil-Engineering

۱- دستور تشکیل پرونده برای پروژه‌ها پس از انعقاد قرارداد

۱-۱- بایگانی پروژه ها مستقل باشد.

۱-۲- با توجه به اینکه سوابق هر پروژه شامل مکاتبات ، نقشه ها ، صورت وضعیتها ، نتایج آزمایشات مکانیک خاک و غیره می باشد بایگانی پروژه ها نظم و ترتیبی خاص می طلبد.

۱-۳- مهندس ناظر و نظارت عالیه مشخص و کتباً ابلاغ گردد که به یکی از دو روش ذیل بایستی عمل شود :

الف ـ قرارداد فاز سوم خدمات مشاور منعقد می گردد و مهندس مشاور با گماردن عوامل نظارت کارگاهی برابر نیاز پروژه و تأیید کارفرما کلیه خدمات مربوط به دستگاه نظارت را انـــــجام می دهد و کارفرما با معرفی یکی از کارشناسان با تجربه خود به عنوان نماینده اشراف کامل بر نحوه کار پیمانکار و مشاور خواهد داشت . کلیه صورتمجالس و صورت وضعیتها بایستی به تأیید نماینده کارفرما برسد و مشکلات و مسائل پروژه نیز توسط ایشان پی گیری و حل و فصل خواهد شد.

ب ـ نظارت کارگاهی توسط کارشناسان منطقه و نظارت عالیه نیز با توجه به سقف قـــرارداد می تواند با منطقه و یا معاونت فنی و عمران انجام گیرد.

۲- بررسی کلی قراردادها و اعلام موانع و مشکلات و پیگیری جهت رفع آنها

۲-۱- مفاد قرارداد بایستی روشن و عاری از هر گونه ابهامی باشد. ( بخصوص مدت پیمان و مبلغ پیمان )

۲-۲- مفاد قرارداد باید با بخشنامه ها و آیین نامه های معاونت برنامه ریزی استانداری ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق که به اختصار معاونت برنامه ریزی عنوان می گردد ) مطابقت داشته باشد.

۲-۳- مبلغ پیمان ، نوع فهرست بها ، سال فهرست بها و نحوه محاسبه تعدیل ومابه التفاوت که در پیمان قید گردیده است مطابق با اسناد مناقصه و برآورد منظم به پیمان باشد.

۳- تحویل زمین به پیمانکار

۳-۱- جلسه ای با حضور نماینده کارفرما ، دستگاه نظارت ، پیمانکار و با هماهنگی مدیریت املاک در محل اجرای پروژه تشکیل و زمین محل اجرا کار با ذکر مشخصات هندسی و تعیین رقوم مبنای ارتفاعی تحویل پیمانکار گردیده و صورت مجلس تحویل زمین تنظیم و به امضاء افراد فوق برسد.

۳-۲- کنترل لازم بین نقشه های اجرایی و زمین تحویل شده توسط نقشه بردار بعمل آید.

۳-۳- در صورت وجود هرگونه معارض اعم از مالکیت افراد ( و یا سازمانها ) و یا مـغایرت بین نقشه ها و وضع موجود ، قبل از شروع هر گونه عملیات اجرایی نسبت به رفع معارض اقدام گردد.

۴- هماهنگی با شرکتهای خدماتی و معاونت راهنمایی و رانندگی

۴-۱- با توجه به اینکه از زمان اخذ استعلام تأسیسات شهری تا زمان اجرای پروژه فاصله زیادی ایجاد میشود لذا می بایستی مجدداً از شرکتهای خدماتی استعلام بعمل آید.

۴-۲- حضور نمایندگان شرکتهای خدماتی در زمان اجرای قسمتهایی از پروژه که با تأسیسات شهری تداخل دارد الزامی می باشد.

۴-۳- تدابیر لازم جهت انحراف ترافیک و یا انسداد مسیر با هماهنگی معاونت راهنمایی و رانندگی بعمل آید.

۵- نظارت بر عملیات اجرایی پیمانکاران با توجه به نقشه‌ها و مشخصات فنی

۵-۱- نقشه ها دقیقاً از نظر سازه‌ای، معماری و تأسیساتی بررسی و هرگونه ایراد و اشکالات احتمالی و یا کسری نقشه ها سریعا به مشاور طرح اعلام گردد.

۵-۲- پیشنهادات و تغییرات در پروژه که باعث سهولت در اجرا و یا صرف جویی اقتصادی میگردد به مشاور پیشنهاد گردد.

۵-۳- نظارت بر اجرای پروژه بلحاظ کمی و کیفی با توجه به نقشه ها اجرایی ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان ، بخشنامه ها و ضوابط فنی و اجرایی معاونت برنامه ریزی ( اشراف کامل مهندس ناظر بر شرایط عمومی پیمان ، ضوابط و دستورالعملهای معاونت برنامه ریزی و فهارس بها الزامی می باشد )

۵-۴- کنترل مراحل مختلف ساخت ، اجرا و بعمل آوردن عملیات اجرایی

۵-۵- بررسی و تأئید صورتمجلس وضع موجود که توسط پیمانکار نقشه‌برداری گردیده‌است.

۵-۶- تذکر به پیمانکار جهت رعایت موارد ایمنی در حین اجرای کار طبق ضوابط موجود اداره کار

۵-۷- پیش‌بینی تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارات بیشتر درصورت بروز حوداث غیرمترقبه شامل سیلاب و غیره

۵-۸- تذکر به پیمانکار جهت حصارکشی ، نصب علائم ایمنی و هشداردهنده و سایر تمهیدات لازم

۵-۹- حفظ ارتباط با آزمایشگاه مکانیک خاک جهت اخذ نمونه‌های بتن ، آسفالت و مصالح ساختمانی و تطبیق شرایط کار با مشخصات فنی

۵-۱۰- تأئید نهایی مصالح مصرفی در اجرای پروژه‌ها شامل مصالح آسفالت، بتن ، فولاد ، مصالح ساختمانی، تأسیساتی و برقی و غیره با هماهنگی آزمایشگاه فنی مکانیک خاک پس از نمونه برداری از مصالح داخل کارگاه و انجام آزمایشات لازم

۵-۱۱- هماهنگی با ستاد ساماندهی ضایعات ساختمانی جهت تخلیه خاک‌های مازاد حاصل از خاکبرداری در محلهای مجاز

۵-۱۲- هماهنگی لازم با معاونت راهنمایی و رانندگی به منظور هدایت ترافیکی و یا قطع جریان ترافیک در محل اجرای پروژه جهت حمل بتن و یا دیگر مصالح به داخل کارگاه و نیز خروج ضایعات ساختمانی به خارج از کارگاه

۵-۱۳-  نظارت بر تجهیز کارگاه و تأمین ماشین‌آلات موردنیاز متناسب با اجرای پروژه توسط پیمانکار

۵-۱۴- مکاتبات به موقع و مستمر با کارفرما در خصوص مشکلات و موانع احتمالی پروژه از جمله تحصیل حریم ، جابجایی تأسیسات شهری ، کمبود مصالح ، مطالبات پیمانکار ، اعتبار پروژه ، ابلاغ کاهش و یا افزایش ۲۵%

۵-۱۵- بررسی نهایی صورتمجالس مربوط به طبقه‌بندی خاک، احجام کارو حمل مصالح ( بانضمام دیتایلها و کروکی و عکسهای مربوطه ) و نیز تمدید مدت پیمان، کارهای جدید ( ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان ) و غیره و تأئید نهایی آنها و ارسال برای اخذ تأئیدیه از کارفرما

۵-۱۶- رسیدگی به درخواست‌های پیمانکاران جهت ایجاد تسهیلات مقرر در رابطه با پیمان‌نامه

۵-۱۷- بررسی حقوقی دعاوی پیمانکار و اختلافات احتمالی در بخش‌های مختلف از جمله شرایط عمومی پیمان، فهرست‌بهاء و سایر موارد و پیگیری جهت اخذنظریه معاونت برنامه ریزی و حل اختلافات احتمالی

۵-۱۸- تذکر و اخطار به پیمانکار در صورت قصور و همچنین تشویق به موقع پیمانکار و اتخاذ سیاست راهبردی در پروژه

۶- کنترل پروژه‌ها با توجه به برنامه زمانبندی ارائه شده توسط پیمانکار

۶-۱- برنامه زمانبندی توسط پیمانکار تهیه و توسط دستگاه نظارت تأیید میگردد.

۶-۲- در تنظیم برنامه زمانبندی می بایستی به مدت زمان پروژه ، احجام کار ، تقدم ، تأخر و همزمانی عملیات اجرایی و شرایط جوی توجه نمود.

۶-۳- تشکیل منظم جلسات کارگاهی به منظور کنترل‌برنامه زمانبندی وتهیه گزارشات ‌پیشرفت فیزیکی و ریال پروژه بصورت هفتگی وماهیانه و ارائه آنها برای اطلاع مدیریت مافوق

۶-۴- بررسی تأخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار در کمیسیون مربوطه

۷- تأئید نهایی صورت‌ وضعیتهای موقت و قطعی کارکرد پیمانکاران وارسال آنها برای کارفرما

۷-۱- بررسی تقاضای پیش پرداخت پیمانکار و ارسال آن جهت دستور پرداخت

۷-۲- بررسی متره وبرآوردهای تهیه شده توسط پیمانکار واصلاح آنها با توجه به کارهای انجام شده و اندازه‌گیری در محل

۷-۳- کنترل و رسیدگی به صورت وضعیت‌های موقت و ارسال آنها برای تأئید نهایی

۷-۴- پیمانکار موظف به ارسال به موقع صورت وضعیت کارکرد بوده و با توجه به تأثیراتی که تأخیر در ارسال وضعیت بر سیستم مالی بخصوص اعتبارات پروژه ( عدم جذب اعتبارت در گزارش تفریغ بودجه ) می گذارد در صورت قصور پیمانکار دستگاه نظارت رأساً اقدام نماید.

۷-۵- کنترل سقف ریالی کارهای انجام شده با مبلغ ریالی پیمان

۷-۶- کنترل و رسیدگی صورت وضعیت قطعی پیمانکار بر اساس صورتمجالس تنظیم شده

۷-۷- کنترل و رسیدگی به صورت وضعیت تعدیل پیمانکار با توجه به مدت زمان پیمان و تأخیرات مجاز و غیر مجاز و دستورالعمل قیده شده در متن قرارداد و اسناد منظم به پیمان و نیز دقت در انتخاب شاخصهای مبنا ، دوره انجام کار و شاخص متوسط ( برای انجام کار در دوره تأخیرات غیر مجاز)

۷-۸- اعمال جرایم قانونی اعم از تأخیرات غیر مجاز و قصور در اجرای عملیات ( در صورتیکه برابر ضوابط فنی مشمول تخریب نباشد )

۷-۹- تأخیر در رسیدگی به صورت وضعیتها و یا پرداخت آن باعث جریمه و ضرر و زیان به کارفرما خواهد شد. لازم است در رسیدگی به وضعیتها و پرداخت آن نهایت دقت و سرعت بعمل آید.

۸- تحویل موقت وتحویل قطعی پروژه‌ها

۸-۱- آزمایش لازم جهت بهره‌برداری از تجهیزات مکانیکی و برقی قبل از تحویل پروژه و تست نمودن سایر بخش‌های پروژه و نیز کنترل کارهای اجرا شده و تطبیق آنها با نقشه‌ها و بررسی فنی کار و اعلام نواقص و اشکالات کار برای رفع نواقص

۸-۲- بررسی‌درخواست پیمانکار بمنظور تحویل موقت پروژه پس از اتمام کار و تنظیم دعوتنامه و درخواست تشکیل کمیسیون تحویل موقت ( متشکل از نمایندگان کارفرما ، دستگاه نظارت ، مدیریت بازرسی ، نماینده شورای اسلامی شهر ، نماینده بهره بردار و پیمانکار )

۸-۳- شرکت درکمیسیون‌ و تأئید صورتجلسه مربوطه پس از رفع نواقص پروژه‌ها

۸-۴- تحویل گرفتن پروژه از پیمانکار وتحویل نمودن آن به بهره‌بردار و پیگیری جهت رفع نواقص احتمالی در دوران تضمین و آزادسازی حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار به میزان ۵% در صورت رسیدگی به صورت وضعیت قطعی

۸-۵- تشکیل کمیسیون تحویل قطعی(متشکل از افراد کمیسیون تحویل موقت بجز نماینده مدیریت بازرسی ) و تحویل قطعی کار پس از سپری شدن دوره تضمین ( که معمولاٌ یکسال است مگر اینکه در شرایط خصوصی پیمان مدت دیگری قید شده باشد ) در صورت عدم وجود عیب و نقص و آزاد سازی مابقی ضمانتهای پیمانکار.

4 دیدگاه برای “روند اجرایی پروژه عمرانی

 1. حميد اكبري گفته:

  سلام دوست من.مطالب خوب بود.البته جای کار روی مطالب هست تا کاملتر شود .بهتر است یک مقدار روی جزییات موارد گفته شده مطلب نوشته شود . دوستان دیگر هم اگر تجربه های خود را بگویند در مورد مطالب گفته شده جای تشکر دارد. ممنون.

 2. [جوادی گفته:

  باسلام
  آیاپیمانکارپس ازانجام تحویل قطعی موضوع پیمان وپس ازسپری شدن دوره تضمین،درقبال اشکالات ومعایب بوجودآمده تعهد ومسئولیتی داردیاخیر؟اگر پاسخ مثبت می باشدطبق چه بخشنامه یا دستورالعملی؟

 3. حسن اسفندیاری گفته:

  با سلام.
  سایت خوبیه دسستون درد نکنه.
  هرچی سایتهای مشابه رو میگردم کسی از روش یا بخشنامه ای در خصوص تاخیرات ناشی از معارض مطلبی ننوشته.
  روش پیشنهادی بنده تغییر زمان شروع عملیات اجرایی جبهات کاری از پیش بینی اولیه به زمان واقعی ازاد سازی می باشد.با اعمال تاریخ واقعی آزاد سازی جبهات کاری در ساختار شکست برنامه زمانبندی ،با توجه به وابستگی فعالیتها انتهای پروژه تغییر خواهد نمود.اختلاف تاریخ پایان طبق برنامه زمانبندی اولیه و تاریخ پایان پروژه با لحاظ نمودن تاریخهای واقعی مدت تطویل پروزه ناشی از معارض خواهد بود که برابر مدت تمدید و تاخیر مجاز می باشد.

 4. sadegh_kord گفته:

  سلام به همه ی دوستان

  من برنامه زمان بندی یک ساختمان دو طبقه بتنی یک ساله یا دو ساله لازم دارم . از همه ی شما دوستان در خواست کمک دارم که اگر همچین جدولی در اختیار دارید لطفا به این ایمیل ارسال کنید ممنون میشم. sadegh_kord@ymail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Verified by MonsterInsights