Civil-Engineering

1- دستور تشكيل پرونده برای پروژه‌ها پس از انعقاد قرارداد

1-1- بایگانی پروژه ها مستقل باشد.

1-2- با توجه به اینکه سوابق هر پروژه شامل مکاتبات ، نقشه ها ، صورت وضعیتها ، نتایج آزمایشات مکانیک خاک و غیره می باشد بایگانی پروژه ها نظم و ترتیبی خاص می طلبد.

1-3- مهندس ناظر و نظارت عالیه مشخص و کتباً ابلاغ گردد كه به يكي از دو روش ذيل بايستي عمل شود :

الف ـ قرارداد فاز سوم خدمات مشاور منعقد مي گردد و مهندس مشاور با گماردن عوامل نظارت كارگاهي برابر نياز پروژه و تأييد كارفرما كليه خدمات مربوط به دستگاه نظارت را انـــــجام مي دهد و كارفرما با معرفي يكي از كارشناسان با تجربه خود به عنوان نماينده اشراف كامل بر نحوه كار پيمانكار و مشاور خواهد داشت . كليه صورتمجالس و صورت وضعيتها بايستي به تأييد نماينده كارفرما برسد و مشكلات و مسائل پروژه نيز توسط ايشان پي گيري و حل و فصل خواهد شد.

ب ـ نظارت كارگاهي توسط كارشناسان منطقه و نظارت عاليه نيز با توجه به سقف قـــرارداد مي تواند با منطقه و يا معاونت فني و عمران انجام گيرد.

2- بررسی كلی قراردادها و اعلام موانع و مشكلات و پيگيری جهت رفع آنها

2-1- مفاد قرارداد بایستی روشن و عاری از هر گونه ابهامی باشد. ( بخصوص مدت پیمان و مبلغ پیمان )

2-2- مفاد قرارداد باید با بخشنامه ها و آیین نامه های معاونت برنامه ریزی استانداري ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق كه به اختصار معاونت برنامه ريزي عنوان مي گردد ) مطابقت داشته باشد.

2-3- مبلغ پیمان ، نوع فهرست بها ، سال فهرست بها و نحوه محاسبه تعدیل ومابه التفاوت که در پیمان قید گردیده است مطابق با اسناد مناقصه و برآورد منظم به پیمان باشد.

3- تحويل زمين به پيمانكار

3-1- جلسه اي با حضور نماينده كارفرما ، دستگاه نظارت ، پيمانكار و با هماهنگی مدیریت املاک در محل اجراي پروژه تشكيل و زمين محل اجرا كار با ذكر مشخصات هندسي و تعيين رقوم مبناي ارتفاعي تحويل پيمانكار گرديده و صورت مجلس تحويل زمين تنظيم و به امضاء افراد فوق برسد.

3-2- کنترل لازم بین نقشه های اجرایی و زمین تحویل شده توسط نقشه بردار بعمل آید.

3-3- در صورت وجود هرگونه معارض اعم از مالکیت افراد ( و یا سازمانها ) و یا مـغایرت بین نقشه ها و وضع موجود ، قبل از شروع هر گونه عملیات اجرایی نسبت به رفع معارض اقدام گردد.

4- هماهنگی با شرکتهای خدماتی و معاونت راهنمایی و رانندگی

4-1- با توجه به اینکه از زمان اخذ استعلام تأسیسات شهری تا زمان اجرای پروژه فاصله زیادی ایجاد میشود لذا می بایستی مجدداً از شرکتهای خدماتی استعلام بعمل آید.

4-2- حضور نمایندگان شرکتهای خدماتی در زمان اجرای قسمتهایی از پروژه که با تأسیسات شهری تداخل دارد الزامی می باشد.

4-3- تدابیر لازم جهت انحراف ترافیک و یا انسداد مسیر با هماهنگی معاونت راهنمایی و رانندگی بعمل آید.

5- نظارت بر عمليات اجرايی پيمانكاران با توجه به نقشه‌ها و مشخصات فنی

5-1- نقشه ها دقیقاً از نظر سازه‌اي، معماري و تأسيساتي بررسی و هرگونه ایراد و اشکالات احتمالی و یا کسری نقشه ها سریعا به مشاور طرح اعلام گردد.

5-2- پیشنهادات و تغییرات در پروژه که باعث سهولت در اجرا و یا صرف جویی اقتصادی میگردد به مشاور پيشنهاد گردد.

5-3- نظارت بر اجرای پروژه بلحاظ کمی و کیفی با توجه به نقشه ها اجرایی ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان ، بخشنامه ها و ضوابط فنی و اجرایی معاونت برنامه ریزی ( اشراف کامل مهندس ناظر بر شرایط عمومی پیمان ، ضوابط و دستورالعملهای معاونت برنامه ریزی و فهارس بها الزامی می باشد )

5-4- کنترل مراحل مختلف ساخت ، اجرا و بعمل آوردن عملیات اجرایی

5-5- بررسي و تأئيد صورتمجلس وضع موجود كه توسط پيمانكار نقشه‌برداري گرديده‌است.

5-6- تذكر به پيمانكار جهت رعايت موارد ايمني در حين اجراي كار طبق ضوابط موجود اداره كار

5-7- پيش‌بيني تمهيدات لازم جهت جلوگيري از خسارات بيشتر درصورت بروز حوداث غيرمترقبه شامل سيلاب و غيره

5-8- تذكر به پيمانكار جهت حصاركشي ، نصب علائم ايمني و هشداردهنده و ساير تمهيدات لازم

5-9- حفظ ارتباط با آزمايشگاه مكانيك خاك جهت اخذ نمونه‌هاي بتن ، آسفالت و مصالح ساختماني و تطبيق شرايط كار با مشخصات فني

5-10- تأئيد نهايي مصالح مصرفي در اجراي پروژه‌ها شامل مصالح آسفالت، بتن ، فولاد ، مصالح ساختماني، تأسيساتي و برقي و غيره با هماهنگي آزمايشگاه فني مكانيك خاك پس از نمونه برداري از مصالح داخل كارگاه و انجام آزمايشات لازم

5-11- هماهنگي با ستاد ساماندهي ضايعات ساختماني جهت تخليه خاك‌هاي مازاد حاصل از خاكبرداري در محلهاي مجاز

5-12- هماهنگي لازم با معاونت راهنمايي و رانندگي به منظور هدايت ترافيكي و يا قطع جريان ترافيك در محل اجراي پروژه جهت حمل بتن و يا ديگر مصالح به داخل كارگاه و نيز خروج ضايعات ساختماني به خارج از كارگاه

5-13-  نظارت بر تجهيز كارگاه و تأمين ماشين‌آلات موردنياز متناسب با اجراي پروژه توسط پيمانكار

5-14- مکاتبات به موقع و مستمر با کارفرما در خصوص مشکلات و موانع احتمالی پروژه از جمله تحصیل حریم ، جابجایی تأسیسات شهری ، کمبود مصالح ، مطالبات پیمانکار ، اعتبار پروژه ، ابلاغ کاهش و یا افزایش 25%

5-15- بررسي نهايي صورتمجالس مربوط به طبقه‌بندي خاك، احجام كارو حمل مصالح ( بانضمام دیتایلها و کروکی و عکسهای مربوطه ) و نیز تمديد مدت پيمان، كارهاي جديد ( ماده 30 شرایط عمومی پیمان ) و غيره و تأئيد نهايي آنها و ارسال براي اخذ تأئيديه از كارفرما

5-16- رسيدگي به درخواست‌هاي پيمانكاران جهت ايجاد تسهيلات مقرر در رابطه با پيمان‌نامه

5-17- بررسي حقوقي دعاوي پيمانكار و اختلافات احتمالي در بخش‌هاي مختلف از جمله شرايط عمومي پيمان، فهرست‌بهاء و ساير موارد و پيگيري جهت اخذنظريه معاونت برنامه ریزی و حل اختلافات احتمالي

5-18- تذکر و اخطار به پیمانکار در صورت قصور و همچنین تشویق به موقع پیمانکار و اتخاذ سیاست راهبردی در پروژه

6- كنترل پروژه‌ها با توجه به برنامه زمانبندي ارائه شده توسط پيمانكار

6-1- برنامه زمانبندی توسط پیمانکار تهیه و توسط دستگاه نظارت تأیید میگردد.

6-2- در تنظیم برنامه زمانبندی می بایستی به مدت زمان پروژه ، احجام کار ، تقدم ، تأخر و همزمانی عملیات اجرایی و شرایط جوی توجه نمود.

6-3- تشكيل منظم جلسات كارگاهي به منظور كنترل‌برنامه زمانبندي وتهيه گزارشات ‌پيشرفت فيزيكي و ریال پروژه بصورت هفتگي وماهيانه و ارائه آنها براي اطلاع مديريت مافوق

6-4- بررسی تأخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار در کمیسیون مربوطه

7- تأئيد نهايی صورت‌ وضعيتهای موقت و قطعی كاركرد پيمانكاران وارسال آنها برای كارفرما

7-1- بررسي تقاضاي پيش پرداخت پيمانكار و ارسال آن جهت دستور پرداخت

7-2- بررسي متره وبرآوردهاي تهيه شده توسط پيمانكار واصلاح آنها با توجه به كارهاي انجام شده و اندازه‌گيري در محل

7-3- كنترل و رسيدگي به صورت وضعيت‌هاي موقت و ارسال آنها براي تأئيد نهايي

7-4- پيمانكار موظف به ارسال به موقع صورت وضعيت كاركرد بوده و با توجه به تأثيراتي كه تأخير در ارسال وضعيت بر سيستم مالي بخصوص اعتبارات پروژه ( عدم جذب اعتبارت در گزارش تفريغ بودجه ) مي گذارد در صورت قصور پيمانكار دستگاه نظارت رأساً اقدام نمايد.

7-5- کنترل سقف ریالی کارهای انجام شده با مبلغ ریالی پیمان

7-6- كنترل و رسيدگي صورت وضعيت قطعي پيمانكار بر اساس صورتمجالس تنظيم شده

7-7- کنترل و رسیدگی به صورت وضعیت تعدیل پیمانکار با توجه به مدت زمان پیمان و تأخیرات مجاز و غیر مجاز و دستورالعمل قيده شده در متن قرارداد و اسناد منظم به پيمان و نيز دقت در انتخاب شاخصهاي مبنا ، دوره انجام كار و شاخص متوسط ( براي انجام كار در دوره تأخيرات غير مجاز)

7-8- اعمال جرایم قانونی اعم از تأخیرات غیر مجاز و قصور در اجرای عملیات ( در صورتیکه برابر ضوابط فنی مشمول تخریب نباشد )

7-9- تأخير در رسيدگي به صورت وضعيتها و يا پرداخت آن باعث جريمه و ضرر و زيان به كارفرما خواهد شد. لازم است در رسيدگي به وضعيتها و پرداخت آن نهايت دقت و سرعت بعمل آيد.

8- تحويل موقت وتحويل قطعی پروژه‌ها

8-1- آزمايش لازم جهت بهره‌برداري از تجهيزات مكانيكي و برقي قبل از تحويل پروژه و تست نمودن ساير بخش‌هاي پروژه و نیز كنترل كارهاي اجرا شده و تطبيق آنها با نقشه‌ها و بررسي فني كار و اعلام نواقص و اشكالات كار براي رفع نواقص

8-2- بررسي‌درخواست پيمانكار بمنظور تحويل موقت پروژه پس از اتمام كار و تنظيم دعوتنامه و درخواست تشكيل كميسيون تحويل موقت ( متشكل از نمايندگان كارفرما ، دستگاه نظارت ، مديريت بازرسي ، نماينده شوراي اسلامي شهر ، نماينده بهره بردار و پيمانكار )

8-3- شركت دركميسيون‌ و تأئيد صورتجلسه مربوطه پس از رفع نواقص پروژه‌ها

8-4- تحويل گرفتن پروژه از پيمانكار وتحويل نمودن آن به بهره‌بردار و پيگيري جهت رفع نواقص احتمالي در دوران تضمين و آزادسازی حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار به میزان 5% در صورت رسیدگی به صورت وضعیت قطعی

8-5- تشكيل كميسيون تحويل قطعي(متشكل از افراد كميسيون تحويل موقت بجز نماينده مديريت بازرسي ) و تحويل قطعي كار پس از سپري شدن دوره تضمين ( كه معمولاٌ يكسال است مگر اينكه در شرايط خصوصي پيمان مدت ديگري قيد شده باشد ) در صورت عدم وجود عيب و نقص و آزاد سازی مابقی ضمانتهای پیمانکار.

4 thoughts on “روند اجرایی پروژه عمرانی

 1. حميد اكبري میگوید:

  سلام دوست من.مطالب خوب بود.البته جاي كار روي مطالب هست تا كاملتر شود .بهتر است يك مقدار روي جزييات موارد گفته شده مطلب نوشته شود . دوستان ديگر هم اگر تجربه هاي خود را بگويند در مورد مطالب گفته شده جاي تشكر دارد. ممنون.

 2. [جوادی میگوید:

  باسلام
  آیاپیمانکارپس ازانجام تحویل قطعی موضوع پیمان وپس ازسپری شدن دوره تضمین،درقبال اشکالات ومعایب بوجودآمده تعهد ومسئولیتی داردیاخیر؟اگر پاسخ مثبت می باشدطبق چه بخشنامه یا دستورالعملی؟

 3. حسن اسفندیاری میگوید:

  با سلام.
  سایت خوبیه دسستون درد نکنه.
  هرچی سایتهای مشابه رو میگردم کسی از روش یا بخشنامه ای در خصوص تاخیرات ناشی از معارض مطلبی ننوشته.
  روش پیشنهادی بنده تغییر زمان شروع عملیات اجرایی جبهات کاری از پیش بینی اولیه به زمان واقعی ازاد سازی می باشد.با اعمال تاریخ واقعی آزاد سازی جبهات کاری در ساختار شکست برنامه زمانبندی ،با توجه به وابستگی فعالیتها انتهای پروژه تغییر خواهد نمود.اختلاف تاریخ پایان طبق برنامه زمانبندی اولیه و تاریخ پایان پروژه با لحاظ نمودن تاریخهای واقعی مدت تطویل پروزه ناشی از معارض خواهد بود که برابر مدت تمدید و تاخیر مجاز می باشد.

 4. sadegh_kord میگوید:

  سلام به همه ی دوستان

  من برنامه زمان بندی یک ساختمان دو طبقه بتنی یک ساله یا دو ساله لازم دارم . از همه ی شما دوستان در خواست کمک دارم که اگر همچین جدولی در اختیار دارید لطفا به این ایمیل ارسال کنید ممنون میشم. sadegh_kord@ymail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *