مدیریت دفترفنی پروژه های عمرانی در کارگاه

360x240xcontent_05-360x240.jpg.pagespeed.ic_.40eTtCiRbj-360x240

 

سرپرست تیم دفتر فنی در پروژه های عمرانی جهت مدیریت و تسلط بر امور پیمان به منظور دستیابی به اهداف پروژه شرح وظایفی دارد. که در ادامه توجه شما را به آن جلب میکنم.

 

1) مطالعه دقيق توافقنامه و پيمان اصلي مربوط به پروژه (فيمابين شركت و كارفرما) و كنترل اسناد و مدارك اوليه منضم به پيمان و كسب آمار و اطلاعات مربوط به نقشه‌هاي اجرايي اوليه منضم به پيمان اصلي.

2) آگاهي از مفاد و جزئيات قرارداد پيمانكار جزء و يا پيمانكار مجري پروژه و نگهداري يك نسخه از قرارداد و مدارك و مستندات قرارداد، در زونكن مربوط به پروژه.

3) نظارت بر انجام عمليات در دست اجراء پيمانكار و مجري پروژه و دريافت آمار و گزارش‌هاي نوبه‌اي از كارگاه و بررسي و كنترل آمار و گزارش‌ها و نظارت بر چگونگي پيشرفت كار و آگاهي از مشكلات و موانع موجود كار و پروژه و انعكاس موارد مهم و خلاصه آمار و اطلاعات مربوط به پروژه به مدير مافوق، و در صورت لزوم اظهارنظر و ارائه پيشنهاد در جهت حل و فصل مشكلات پروژه.

4) ارتباط مستقيم با مدير پروژه و يا با رئيس كارگاه، و تشريح خط مشي‌هاي تعيين شده از سوي معاون اجرايي و شركت براي رئيس كارگاه و يا مجري پروژه و نظارت بر نحوه انجام عمليات پروژه و بر نحوه اجراي تعهدات مجري در چهارچوب پيمان اصلي و قرارداد في‌مابين شركت و مجري و ارائه گزارش‌هاي لازم از روند پروژه به مدير مافوق.

5) پيگيري انجام تكاليف تعيين شده از سوي شركت و معاون اجرايي براي مجري پروژه و يا رئيس كارگاه، در اين زمينه توجه شود كه مستقيماً مجاز به برخورد با مجري يا رئيس كارگاه نخواهد بود و تنها ميتواند حامل پيام و توصيه‌هاي مديران ارشد شركت به عزيزان مذكور باشد.

6) پيگيري تهيه برنامه زمانبندي اجراي عمليات پروژه و در صورت لزوم مشاركت در تهيه و تدوين برنامه زمانبندي (يااصلاحي) و سركشي و بازديد نوبه‌اي از پروژه و نظارت برچگونگي اجراي قرارداد توسط مجري يا رئيس كارگاه.

7) دريافت صورت‌وضعيت‌هاي كاركرد پروژه از مجري و يا رئيس كارگاه و كنترل اوليه قبل از تدوين صورتوضعيت و قبل از ارسال آن براي كارفرما(كنترل حجم مقادير كارها، رديف‌هاي اختصاص داده شده از فهرست بهاء به رديف‌ها و آيتم‌هاي كاركرد، كنترل صحت ضرايب پيمان و اصول لازم‌الرعايه در تهيه صورتوضعيت‌ها و…).

8 ) تهيه پيش‌نويس مكاتبات ارسالي شركت براي دستگاه نظارت و يا كارفرما در رابطه با پروژه و نگهداري يك نسخه از مكاتبات ارسالي.

9) بررسي و اظهارنظر بر روي درخواست‌ها و مكاتبات دستگاه نظارت و كارفرما در ارتباط با پروژه و يا شركت، و تهيه پيش‌نويس جوابيه‌ها و پيگيري انجام اقدامات مقتضي مربوط.

10) بررسي و كنترل صورتوضعيت‌هاي ارسالي از سوي رياست كارگاه مربوط به پيمانكاران جزء شاغل در كارگاه‌هاي تحت پوشش شركت (بعد از رسيدگي كارگاهي) و نگهداري حساب‌هاي كلي پروژه در قالب فرمت‌ها و جداول تيپ تعيين شده شركت.

11) تهيه و تنظيم پيش‌نويس‌ مكاتبات شركت در زمينه‌هاي مختلف پروژه در دست نظارت و يادآوري در مورد ابلاغ به موقع هشدارها و اخطارها و ابلاغ به موقع تكاليف مدنظر معاون اجرايي به پيمانكاران و طرف‌هاي قرارداد شركت.

12) شركت فعال در جلسات مربوط به حل و فصل مسائل پروژه و پيگيري مصوبات و تكاليف مندرج در صورتجلسات.

13) انتقال آمار و اطلاعات دريافتي مربوط به چگونگي پيشرفت پروژه به واحد كنترل پروژه و همكاري‌هاي لازم با واحد مذكور به منظور تهيه و ارائه گزارش‌هاي نوبه‌اي مورد نياز شركت.

14) بررسي و نظارت بر چگونگي انجام تعهدات كارگاهي پروژه در قبال شركت و حصول اطمينان از صحت روند تهيه صورت‌وضعيت‌ها و ارسال آن‌ها و همچنين مشاركت در تهيه پيش‌نويس ادعاها و مواردي كه شركت مي‌تواند براي تأمين و دريافت سود مطلوب از پروژه، براي دستگاه نظارت و كارفرما مطرح نمايد و پيگيري نتايج حاصله.

15) كنترل مستمر شرايط پيمان اصلي در مقايسه و انطباق با شرايط واقعي كار در كارگاه و پروژه، اعم از مدت پيمان و انجام به موقع تعهدات شركت در قبال كارفرما و پيگيري‌هاي لازم به منظور حصول اطمينان از گردش مطلوب كار و قرارداد پروژه و كنترل سقف ريالي كاركرد پروژه با توجه به سقف اوليه پيمان و همچنين اعلام هشدارها و يادآوري‌ها و انجام اقدامات مقتضي به هنگام درخواست ابلاغ متمم‌ها و الحاقيه‌هاي پيمان اصلي.

16) نظارت بر پروژه به منظور حصول اطمينان از اجراي عمليات مطابق با مشخصات فني و نقشه‌هاي اجرايي و همچنين بررسي وضعيت مدارك و مستندات كارگاهي و صورتجلسات كارگاهي و توجيه و تشويق عوامل كارگاه و پروژه در راستاي تكميل مستندات كارگاهي و تهيه به موقع مداركي كه بعداً در صورتوضعيت قطعي پروژه مورد استفاده و استناد قرار خواهد گرفت.

17) بازنويسي و كنترل رديف‌هاي صورتوضعيت (در صورت لزوم) و تنظيم صورتوضعيتهاي ارائه شده از سوي مجريان پروژه و تكثير و ارسال براي دستگاه نظارت يا كارفرما. ضمناً، توجه شود كه همواره يك نسخه از صورتوضعيتهاي خام (قبل از رسيدگي) و يك نسخه از صورتوضعيت رسيدگي شده بايستي در دفتر مركزي شركت وجود داشته باشد.

18) جمع‌آوري و كنترل و ثبت آمار و اطلاعات مربوط به پروژه‌ها در قالب فرم‌هاي مخصوص پيش‌بيني شده و به روز نگه‌داشتن آن‌ها و تبادل آمار و اطلاعات پروژه‌ها با كارشناسان مسئول واحد فني و رسيدگي و واحد مالي و اداري شركت و رفع مغايرت‌هاي احتمالي آمار و اطلاعات بين واحد‌هاي مختلف شركت.

19) دريافت يك نسخه از برنامه زمانبندي اوليه مربوط به هر يك از پروژه‌هاي در دست اجرا و در صورت لزوم

5 thoughts on “دفتر فنی پیمانکار در کارگاه

  1. poia36 میگوید:

    چگونگی رسیدگی به تاخیرات پروژه اعم از امور فنی و مسائل ابلاغ نقشه و …… و همچنین تاخیرات پرداختها و هزینه این رسیدگی چقدر میشود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *