بایگانی برچسب: پیمانکاران جزء

دفتر فنی پیمانکار در کارگاه

مدیریت دفترفنی پروژه های عمرانی در کارگاه   سرپرست تیم دفتر فنی در پروژه های عمرانی جهت مدیریت و تسلط بر امور پیمان به منظور دستیابی به اهداف پروژه شرح وظایفی دارد. که در ادامه توجه شما را به آن جلب میکنم.   ۱) مطالعه دقیق توافقنامه و پیمان اصلی مربوط به پروژه (فیمابین شرکت […]

Verified by MonsterInsights