آرشیو برچسب های: نکات فنی

نکات اجرایی در ساختمان

 نکات اجرایی ساختمان 233نکته اجرایی در بخش ساختمان و ابنیه های فنی برای اندازه گیری عملیات خاکی در متره و برآورد از واحد متر مکعب استفاده می شود. آجر خطائی ، آجری است که در اندازهای ۵×۲۵×۲۵ سانتیمتر در ساختمانهای قدیمی برای فرش کف حیاط و غیره بکار می رفت. چنانچه لازم باشد در امتداد […]