روند اجرایی پروژه عمرانی

1- دستورتشكيل پرونده براي پروژه‌ها پس از انعقاد قرارداد 1-1- بایگانی پروژه ها مستقل باشد. 1-2-با توجه به اینکه سوابق هر پروژه شامل مکاتبات ، نقشه ها ، صورت وضعیتها ، نتایج آزمایشات مکانیک خاک و غیره می باشد بایگانی پروژه ها نظم و ترتیبی خاص می طلبد. 1-3- مهندس ناظر و نظارت عالیه مشخص و کتباً ابلاغ گردد كه به يكي از دو روش ذيل بايستي عمل شود : الف ـ قرارداد فاز سوم خدمات مشاور منعقد مي گردد و مهندس مشاور ......

ادامه مطلب

برچسپ ها :