آرشیو برچسب های: نت

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیزبها

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز فهرست بها

فایل اکسل مربوط به نرخ منابع چهارگانه عوامل آنالیز فهرست بها شامل قیمت های مربوط به نیروی انسانی، ماشین آلات ، مصالح و حمل مصالح . بدون قفل و پسورد ، قابل…