بایگانی برچسب: مدیریت طرح در پروژه های عمرانی

آشنایی با مدیریت طرح (MC) در انجام پروژه‌های عمرانی

مدیریت پروژه

در این مقاله روش مدیریت طرح (MC) شرح داده می شود و مزایا و معایب آن شمرده می‌شود و در ادامه شرح وظایف و خدمات مدیریت طرح نوضیح داده می‌شود و در پایان پروژه‌های مختلف بر اساس چگونگی مدیریت طرح دسته‌بندی می‌شوند.