آرشیو برچسب های: مدیریت طرح در پروژه های عمرانی

آشنايي با مديريت طرح (MC) در انجام پروژه‌هاي عمراني

مدیریت پروژه

در اين مقاله روش مديريت طرح (MC) شرح داده مي شود و مزايا و معايب آن شمرده مي‌شود و در ادامه شرح وظايف و خدمات مديريت طرح نوضيح داده مي‌شود و در پايان پروژه‌هاي مختلف بر اساس چگونگي مديريت طرح دسته‌بندي مي‌شوند.