بایگانی برچسب: ماكرو در اكسل

فعال کردن ماکرو در اکسل

نحوه فعال کردن ماکرو در اکسل ۲۰۰۷و۲۰۱۰ برنامه اکسل را اجرا کرده و بر روی Office Button کلیک کنید. با انتخاب Excel Options صفحه زیر ظاهر میشود بعد از کلیک بر روی دگمه Trust Center Settings با صفحه زیر روبرو خواهید شد طبق شکل ادامه دهید. بعد ازاینکه گزینه چهارم Enable All Macros ( Not… […]

Verified by MonsterInsights