آرشیو برچسب های: لوپ

آموزش تابع VLOOKUP در اکسل

تابع vlookup

کاربرد این دستور زمانی است که ما در یک شیت اکسل تمامی ردیفهای فهرست بها را داریم در شیت دیگری میخواهیم فقط با زدن شماره آیتم هریک از ردیفهای فهرست بها مشخصات آن ردیف در مقابل شماره آیتم نقل شوند.

مثال:

فرض كنيد فایل ما داری دو شیت است که یک از شیتها شامل ردیفهای فهرست بها است (دیتای ما) و در شیت دیگر يه جدول داشته باشيم كه مي خواهيم در يه خونه از اون با زدن يك كد (شماره آيتم) شرح ، واحد وياقيمت متناظر اون از ستون يا ستونهاي بعديش بياد