بایگانی برچسب: لوپ

آموزش تابع VLOOKUP در اکسل

تابع vlookup

کاربرد این دستور زمانی است که ما در یک شیت اکسل تمامی ردیفهای فهرست بها را داریم در شیت دیگری میخواهیم فقط با زدن شماره آیتم هریک از ردیفهای فهرست بها مشخصات آن ردیف در مقابل شماره آیتم نقل شوند.

مثال:

فرض کنید فایل ما داری دو شیت است که یک از شیتها شامل ردیفهای فهرست بها است (دیتای ما) و در شیت دیگر یه جدول داشته باشیم که می خواهیم در یه خونه از اون با زدن یک کد (شماره آیتم) شرح ، واحد ویاقیمت متناظر اون از ستون یا ستونهای بعدیش بیاد

Verified by MonsterInsights