آرشیو برچسب های: فهرست بهای ابنیه

فایل اکسل فهرست بها

فایل اکسل فهرست بهای تمامی رشته ها

این فایلها شامل كل رديفهاي فهرست بها مربوط در يك شيت اكسل بوده و به ازاي هر فصل فهرست بها يك شيت آماده تنظيم شده است كه تنها با وارد كردن شماره رديف…

دانلود فهرست بهای سال 1394

جهت دانلود هر یک از فهارس سال 1394 بصورت فایل PDF بر روی آن کلیک کنید.