بایگانی برچسب: فهرست بهای ابنیه

فایل اکسل فهرست بها

فایل اکسل فهرست بهای تمامی رشته ها

این فایلها شامل کل ردیفهای فهرست بها مربوط در یک شیت اکسل بوده و به ازای هر فصل فهرست بها یک شیت آماده تنظیم شده است که تنها با وارد کردن شماره ردیف…

دانلود فهرست بهای سال ۱۳۹۴

جهت دانلود هر یک از فهارس سال ۱۳۹۴ بصورت فایل PDF بر روی آن کلیک کنید.