بایگانی برچسب: شیب سنج

ابزارهای نقشه برداری زمینی

ابزارهای نقشه برداری زمینی وسایلی که در نقشه برداری و تهیه نقشه به کار می رود به طور کلی در ۲ نوع طبقه بندی می شوند: الف: وسایلی که در عملیات زمینی به منظور انجام کار از آنها استفاده می شود که عبارتند از: وسایل مربوط به مشخص کردن نقاط در زمین وسایل مربوط به […]

Verified by MonsterInsights