آرشیو برچسب های: شیب سنج

ابزارهای نقشه برداری زمینی

ابزارهای نقشه برداری زمینی وسايلي که در نقشه برداري و تهيه نقشه به کار مي رود به طور کلي در 2 نوع طبقه بندي مي شوند: الف: وسايلي که در عمليات زميني به منظور انجام کار از آنها استفاده مي شود که عبارتند از: وسايل مربوط به مشخص کردن نقاط در زمين وسايل مربوط به […]