آرشیو برچسب های: شاخص 1400

شاخص های تعدیل نیمه دوم سال 1400

شاخص 1400

شاخص های تعدیل نیمه دوم سه ماهه سوم و چهارم سال 1400 در راستای ابلاغ شاخص هاي تعديل نیمه دوم سال 1400 مربوط به دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم که به استناد نظام فنی و اجرایی کشور، ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استاندارد های اجرایی طرح های عمرانی از […]