بایگانی برچسب: شاخص نیمه دوم 1400

شاخص های تعدیل نیمه دوم سال ۱۴۰۰

شاخص 1400

شاخص های تعدیل نیمه دوم سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ در راستای ابلاغ شاخص های تعدیل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مربوط به دوره های سه ماهه سوم و چهارم که به استناد نظام فنی و اجرایی کشور، ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استاندارد های اجرایی طرح های عمرانی از […]