آرشیو برچسب های: روند اجرای پروژه عمرانی

روند اجرایی پروژه عمرانی

1- دستور تشكيل پرونده برای پروژه‌ها پس از انعقاد قرارداد 1-1- بایگانی پروژه ها مستقل باشد. 1-2- با توجه به اینکه سوابق هر پروژه شامل مکاتبات ، نقشه ها ، صورت وضعیتها ، نتایج آزمایشات مکانیک خاک و غیره می باشد بایگانی پروژه ها نظم و ترتیبی خاص می طلبد. 1-3- مهندس ناظر و نظارت […]