بایگانی برچسب: دانلود فهرست بهای 1401

دانلود رایگان فهرست بهای سال ۱۴۰۱

دانلود فهرست بهای 1401

فهرست بهای ۱۴۰۱ دانلود رایگان فهرست بهای سال ۱۴۰۱ به دنبال انتشار فهرست بهای سال ۱۴۰۱ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ که از طریق سایت نظام فنی و اجرایی کشور در گروه اول ( لازم الاجرا ) جهت استفاده در تهیه برآورد هزینه کار هایی که پس از انتشار فهرست بهای ۱۴۰۱ به اجرا گذاشته می شوند، […]