بایگانی برچسب: دانلود ضرایب منطقه ای

اکسل ضرایب منطقه ای

فایل اکسل ضرایب منطقه ای فهرست بها بر اساس بخشنامه شماره ۹۴/۶۹۴۱۶ مورخه ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ با قابلیت جستجو و پیدا کردن ضریب منطقه ای

جهت تهیه این نرم افزار می توانید به فروشگاه سایت مراجعه کنید.

ضرایب منطقه ای سال ۱۳۹۴

دانلود ضرایب منطقه ای سال ۱۳۹۴ ضرایب منطقه ای ، به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی، موضوع ماده ( ۲۳ ) قانون برنامه و بودجه، و نظام فنی و اجرایی کشور(مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷ه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران)، « جدول های ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری » از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که […]

Verified by MonsterInsights