آرشیو برچسب های: دانلود ضرایب منطقه ای

اکسل ضرایب منطقه ای

فایل اکسل ضرایب منطقه ای فهرست بها بر اساس بخشنامه شماره 94/69416 مورخه 1394/04/30 با قابلیت جستجو و پیدا کردن ضریب منطقه ای

جهت تهیه این نرم افزار می توانید به فروشگاه سایت مراجعه کنید.

ضرایب منطقه ای سال 1394

دانلود ضرایب منطقه ای سال 1394 ضرایب منطقه ای ، به استناد آيين نامه استانداردهاي اجرايي، موضوع ماده ( 23 ) قانون برنامه و بودجه، و نظام فني و اجرايي كشور(مصوبه شماره 42339/ت33497ه مورخ 20/4/1385 هيأت محترم وزيران)، « جدول هاي ضریب های منطقه ای كارهاي پيمانكاري » از نوع گروه اول (لازم الاجرا) كه […]