آرشیو برچسب های: ثبت شرکت

ثبت شرکت(سهامی خاص)

راهنمای ثبتی شرکت های ( سهامی خاص) تعریف  شرکت سهامی خاص : شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان “شرکت سهامی […]