آرشیو برچسب های: آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکار

آئین نامه صلاحیت پیمانکار

فصل اول : کلیات ماده ۱ : مقررات مندرج در این آیین نامه منحصر به طرحهای موضوع ماده (۲)و اشخاص موضوع ماده (۳) می باشد. ماده ۲-مقررات مندرج در این آیین نامه ، برای تشخیص صلاحیت پیمانکارانی به کار میرود که برای کار در طرحها و پروژه های زیر گواهینامه دریافت می کنند: الف – […]