پکیج نرم افزار آنالیز و پیشنهاد قیمت 1403 دانا

قیمت اصلی ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان است.

پکیج آنالیز بها و پیشنهاد قیمت دانا برمبنای فهرست بهای سال 1403

این پکیج شامل برنامه پیشنهاد قیمت سال 1403 دانا که دارای 30 رشته فهرست بها بوده و 24 رشته نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا می باشد.