فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال۹۳

۲۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل اجرایی آنالیز بهای سال 93

فایل اکسل مربوط به نرخ منابع چهارگانه عوامل آنالیز فهرست بها شامل قیمت های مربوط به نیروی انسانی، ماشین آلات ، مصالح و حمل مصالح . بدون قفل و پسورد ، قابل ویرایش و استفاده درسایر برنامه ها.


عنوان محصول رشته ها قیمت

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال93

ابنیه ۲۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال93

تاسیسات برقی ۲۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال93

تاسیسات مکانیکی ۲۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال93

راه، راه آهن و باند فرودگاه ۲۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال93

راهداری ۲۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال93

آبخیزداری و منابع طبیعی ۲۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال93

آبیاری تحت فشار ۲۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال93

آبیاری و زهکشی ۲۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال93

انتقال و توزیع آب روستایی ۲۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال93

چاه ۲۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال93

خطوط انتقال آب ۲۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال93

ساخت و ترمیم قنات ۲۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال93

سد سازی ۲۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال93

شبکه توزیع آب ۲۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز بهای سال93

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۲۳,۰۰۰ تومان
Verified by MonsterInsights