فایل اکسل فهرست بهای نفت و گاز سال 96

۱۴,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال  96 رشته نفت و گاز تمامی رشته ها با قابلیت ویرایش 100 درصد. این فایل قابلیت فراخوانی شرح، واحد و قیمت واحد را دارد یعنی با وارد کردن شماره ردیف موارد ذکر شده فراخوانی میشوند همچنین برگه ای جهت جمع بندی رقم فصول در نظر گرفته شده است.