فایل اکسل فهرست بهای نفت و گاز سال ۹۶

۱۴,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال  96 رشته نفت و گاز تمامی رشته ها با قابلیت ویرایش 100 درصد. این فایل قابلیت فراخوانی شرح، واحد و قیمت واحد را دارد یعنی با وارد کردن شماره ردیف موارد ذکر شده فراخوانی میشوند همچنین برگه ای جهت جمع بندی رقم فصول در نظر گرفته شده است.عنوان محصول رشته قیمت

فایل اکسل فهرست بهای 96

تعمیرات پالایشگاه ۱۴,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای 96

تعمیرات خطوط لوله کمربندی تغذیه و شبکه گاز ۱۴,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای 96

خطوط لوله بین شهری ۱۴,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای 96

خطوط لوله رو زمینی ۱۴,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای 96

خطوط لوله کمربندی ۱۴,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای 96

خطوط لوله گاز شهری ۱۴,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای 96

گازرسانی به صنایع ۱۴,۰۰۰ تومان

فایل اکسل 96

نرخ عوامل در صنعت نفت ۱۴,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای 96

نصب پالايشگاههای نفت وگاز ۱۴,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای 96

نصب تلمبه خانه های نفت ۱۴,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای 96

نصب واحدهای بهره برداری ۱۴,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای 96

نصب واحدهای سرچاهی ۱۴,۰۰۰ تومان
Verified by MonsterInsights