فایل اکسل فهرست بهای نفت و گاز سال 95

۱۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال  95 رشته نفت و گاز  با قابلیت ویرایش 100 درصد. این فایل قابلیت فراخوانی شرح، واحد و قیمت واحد را دارد یعنی با وارد کردن شماره ردیف موارد ذکر شده فراخوانی میشوند همچنین برگه ای جهت جمع بندی رقم فصول در نظر گرفته شده است.