فایل اکسل فهرست بهای نفت و گاز سال ۹۴

۱۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 94  تمامی رشته های  نفت و گاز  با قابلیت ویرایش 100 درصد. این فایل قابلیت فراخوانی شرح، واحد و قیمت واحد را دارد یعنی با وارد کردن شماره ردیف موارد ذکر شده فراخوانی میشوند همچنین برگه ای جهت جمع بندی رقم فصول در نظر گرفته شده است.عنوان محصول رشته قیمت

فایل اکسل فهرست بهای نفت و گاز سال 94

تعمیرات پالایشگاه ۱۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای نفت و گاز سال 94

تعمیرات خطوط لوله کمربندی تغذیه و شبکه گاز ۱۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای نفت و گاز سال 94

خطوط لوله بین شهری ۱۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای نفت و گاز سال 94

خطوط لوله رو زمینی ۱۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای نفت و گاز سال 94

خطوط لوله کمربندی ۱۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای نفت و گاز سال 94

خطوط لوله گاز شهری ۱۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای نفت و گاز سال 94

گازرسانی به صنایع ۱۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل نرخ عوامل نفت و گاز سال 94

نرخ عوامل در صنعت نفت ۱۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای نفت و گاز سال 94

نصب پالايشگاههای نفت وگاز ۱۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای نفت و گاز سال 94

نصب تلمبه خانه های نفت ۱۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای نفت و گاز سال 94

نصب واحدهای بهره برداری ۱۳,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای نفت و گاز سال 94

نصب واحدهای سرچاهی ۱۳,۰۰۰ تومان