فایل اکسل فهرست بهای نفت و گاز سال 92

۱۰,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای رشته نفت و گاز سال 92 با قابلیت ویرایش 100 درصد.

این فایل قابلیت فراخوانی شرح، واحد و قیمت واحد را دارد یعنی با وارد کردن شماره ردیف موارد ذکر شده فراخوانی میشوند همچنین برگه ای جهت جمع بندی رقم فصول در نظر گرفته شده است.