فایل اکسل فهرست بهای نفت و گاز سال ۹۱

۱۰,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای رشته نفت و گاز سال 91 با قابلیت ویرایش 100 درصد.

این فایل قابلیت فراخوانی شرح، واحد و قیمت واحد را دارد یعنی با وارد کردن شماره ردیف موارد ذکر شده فراخوانی میشوند همچنین برگه ای جهت جمع بندی رقم فصول در نظر گرفته شده است.عنوان محصول رشته قیمت

فایل اکسل فهرست بهای سال 91

خطوط لوله بین شهری ۱۰,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 91

خطوط لوله رو زمینی ۱۰,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 91

خطوط لوله کمربندی ۱۰,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 91

خطوط لوله گاز شهری ۱۰,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 91

گازرسانی به صنایع ۱۰,۰۰۰ تومان

فایل اکسل سال 91

نرخ عوامل در صنعت نفت ۱۰,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 91

نصب پالايشگاههای نفت وگاز ۱۰,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 91

نصب تلمبه خانه های نفت ۱۰,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 91

نصب واحدهای بهره برداری ۱۰,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 91

نصب واحدهای سرچاهی ۱۰,۰۰۰ تومان
Verified by MonsterInsights