فایل اکسل فهرست بهای سال 93

۵,۰۰۰ تومان۱۵,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست بهای سال 93 با قابلیت ویرایش 100 درصد

این فایل قابلیت فراخوانی شرح، واحد و قیمت واحد را دارد یعنی با وارد کردن شماره ردیف موارد ذکر شده فراخوانی میشوند همچنین برگه ای جهت جمع بندی رقم فصول در نظر گرفته شده است.