فایل اکسل شرح ردیفهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۹۲

۲۰,۰۰۰ تومان

فایل اکسل فهرست شرح ردیفهای رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نيروي برق با قابلیت ویرایش 100 درصد

این فایل قابلیت فراخوانی شرح، واحد و قیمت واحد را دارد یعنی با وارد کردن شماره ردیف موارد ذکر شده فراخوانی میشوند همچنین برگه ای جهت جمع بندی رقم فصول در نظر گرفته شده است.عنوان محصول رشته ها قیمت

فایل اکسل شرح رديفهاي انتقال و فوق توزيع نيروی برق سال 92

پست های انتقال و فوق توزیع برق ۲۰,۰۰۰ تومان

فایل اکسل شرح رديفهاي انتقال و فوق توزيع نيروی برق سال 92

خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع برق ۲۰,۰۰۰ تومان