فهرست بهای ۱۴۰۲ 

دانلود رایگان فهرست بهای سال ۱۴۰۲

فهرست بهای 1402
دانلود فهرست بهای ۱۴۰۲

به دنبال انتشار فهرست بهای سال ۱۴۰۲ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور که به استناد ماده ۳۴ قانون احکام دائمی و برنامه های توسعه کشور و آیین نامه نظام فنی و یکپارچه کشور و ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه در ادامه لینک دانلود تمامی رشته های فهرست بهای سال ۱۴۰۲ جهت استفاده کاربران عزیز سایت قرار گرفت.

لینک های دانلود فهرست بهای ۱۴۰۲

 

ردیف عنوان رشته فهرست بها دانلود کنید
فهارس رسته ساختمان
۱ فهرست بهای رشته ابنیه رسته ساختمان سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۲ فهرست بهای رشته تاسیسات مکانیکی رسته ساختمان سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۳ فهرست بهای رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۴ فهرست بهای رشته مرمت بناهای تاریخی سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
فهارس رسته راه و ترابری
۵  فهرست بهای رشته راه، باندفرودگاه و زیرسازی راه آهن رسته راه و ترابری سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۶ فهرست بهای رشته راهداری رسته راه و ترابری سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۷ فهرست بهای رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۸ فهرست بهای رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
فهارس رسته مهندسی آب
۹  فهرست بهای رشته خطوط انتقال آب رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۱۰ فهرست بهای رشته شبکه توزیع آب رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۱۱ فهرست بهای رشته چاه رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۱۲ فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۱۳ فهرست بهای رشته سد سازی رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۱۴ فهرست بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۱۵ فهرست بهای رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۱۶ فهرست بهای رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۱۷ فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب رسته مهندسی آب سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۱۸ فهرست بهای رشته تجهیزات آب و فاضلاب ۱۴۰۲ لینک دانلود
۱۹ فهرست بهای رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب ۱۴۰۲ لینک دانلود
۲۰ فهرست بهای رشته بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال آب و فاضلاب سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۲۱ فهرست شرح ردیف رشته کارهای دریایی و ساحلی سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۲۲ فهرست بهای رشته حفاری اکتشافی سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
فهارس رسته کشاورزی و منابع طبیعی
۲۳  فهرست بهای رشته آبیاری تحت فشار رسته کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۲۴ فهرست بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی رسته کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
فهارس رسته نیروی برق
۲۵ فهرست بهای رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۲۶ فهرست بهای رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۲۷ فهرست بهای رشته پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۲۸ فهرست بهای رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲ لینک دانلود
۲۹ فهرست بهای رشته توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲ لینک دانلود

 

نـرم افـزار آنـالیـز بهای دانـا  1402

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Verified by MonsterInsights