کد تخفیف

کد تخفیف

تخفیف های استثنایی دفترفنی پروژه های عمرانی تا سقف ۴۰ درصد که با توجه به مبلغ خرید می توانید از از این کد ها استفاده کنید. در ازای خرید بیشتر تخفیف بیشتری خواهید گرفت.

 

کد تخفیفمقدار تخفیفشرایط استفاده از تخفیف
۵۰sabad۵ درصد مبلغ خریدخرید بیشتر از ۵۰ هزار تومان
۱۰۰sabad۱۰ درصد مبلغ خریدخرید بیشتر از ۱۰۰ هزار تومان
۱۵۰sabad۱۵ درصد مبلغ خریدخرید بیشتر از ۱۵۰ هزار تومان
۲۰۰sabad۲۰ درصد مبلغ خریدخرید بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان
۳۰۰sabad۲۵ درصد مبلغ خریدخرید بیشتر از ۳۰۰ هزار تومان
۵۰۰sabad۴۰ درصد مبلغ خریدخرید بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان