قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

قوانین ومقررات

بازدید کننده گرامی ضمن ابراز خوشحالی جهت انتخاب این سایت برای خرید محصول مورد نظرتان، توجه شما را به چند نکته حائز اهمیت جلب می نماییم. شایان ذکر است خرید شما از این سایت به منزله موافقت شما با کلیه نکات زیر است:
کلیه محصولات خریداری شده از این سایت تنها برای شخص خریدار قابل استفاده می باشد. و به ازای خرید هر محصول نرم افزاری دو بار کد فعالسازی ارائه خواهد شد.
تمام محصولات این سایت دارای پشتیبانی به مدت 60 روز پس از تاریخ خرید می باشد. در صورتی که این مدت سپری شود برای پاسخگویی به سوالات شما هیچ مسئولیتی پذیرفته نمی شود.
در حال حاضر، پشتیبانی محصولات سایت برای خریداران، از طریق قسمت دیدگاه های محصول و یا قسمت پشتیبانی و یا ایمیل به نویسنده و فرم تماس سایت می باشد.
پست الکترونیک شما که محصول خریداری شده به آن فرستاده می شود در نزد ما محفوظ بوده و در هیچ جا منتشر نمی شود.
ملاک شناسایی شما شماره موبایلی است که هنگام خرید وارد می کنید و فعالسازی برنامه تنها از طریق همان شماره انجام خواهد شد.
محدوده ی فنی پشتیبانی: پشتیبانی مخصوص رفع ایرادات احتمالی وفعالسازی برنامه ها می باشد. (هر چند تمامی برنامه ها چندین بار تست شده اند) همچنین راهنمایی های ابتدایی مورد نیاز نیز از طریق بخش نظرات ارائه می شود.
ممکن است در آینده تغییراتی در این قوانین ایجاد شود، به همین دلیل توصیه می شود قبل از خرید هر محصول از این صفحه دیدن کنید تا از آخرین تغییرات مطلع شوید.