اطلاعیه : با توجه به ابلاغ بخشنامه 1232579 جایگزین بخشنامه 4951 نرم افزار پیشنهاد قیمت و آنالیز و برآورد قیمت دانا بر اساس آخرین بخشنامه اصلاح و بروز رسانی شده است و همچنین با توجه با ابلاغ جدید نرخ عوامل موثر در فهارس بهای سال 96 از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نرم افزار آنالیز و برآورد قیمت دانا و فایل اکسل نرخ عوامل آنالیز نیز بروز رسانی شده اند، مشتریان عزیز می توانند از طریق حساب کاربری آخرین نسخه اصلاحی نرم افزار ها را دانلود نمایند..