مدیریت بهره برداری ماشین آلات

مدیریت بهره برداری ماشین آلات
مدیریت بهره برداری ماشین آلات نشريه شماره 449 این نشریه با عنوان مديريت بهره برداري ماشين آلات عمراني شامل سه فصل می باشد که عناوین فصول نیز در ذیل ذکر شده است. فصل اول : مديريت و سرپرستي ماشين آلات عوامل موثر در انتخاب ماشين آلات بازدهي ماشين آلات مشخصات فني پروژه نوع كار حجم كار تكنولوژي به كار رفته براي انجام كار مدت زمان پروژه بودجه پروژه هزينه ها برنامه ريزي و مديريت كار برنامه ريزي زمانبندي فصل دوم : هزينه هاي تهيه، به كارگيري و نگهداري ماشين آلات مقدمه تامين ماشين آلات از طريق خريداري و ......

ادامه مطلب

برچسپ ها :