آئین نامه صلاحیت پیمانکار

فصل اول : کلیات ماده ۱ : مقررات مندرج در این آیین نامه منحصر به طرحهای موضوع ماده (۲)و اشخاص موضوع ماده (۳) می باشد. ماده ۲-مقررات مندرج در این آیین نامه ، برای تشخیص صلاحیت پیمانکارانی به کار میرود که برای کار در طرحها و پروژه های زیر گواهینامه دریافت می کنند: الف – تمام یا بخشی از منابع مالی آنها از بودجه عمومی دولت تامین شده باشد. ب – طرحهایی که تامین مالی و یا اجرای آنها در داخل یا خارج کشور نیاز ......

ادامه مطلب

برچسپ ها :

استانداردهای نقشه کشی

دانلود کتاب معماری : کتاب استانداردهای نقشه کشی ساختمان نام کتاب : استانداردهای نقشه کشی ساختمان توضیح : سالها پیش وقتی که ویندوزهای 98 و 95 فونتهای فارسی را به خوبی پشتیبانی نمیکردند نرم افزارهایی مثل سینا یا پروین و ... برای فارسی سازی ساخته شد. که ساختاری متفاوت از هم داشتند. این خبر را شنیدم که مایکروسافت برای ویندوز Xp از شرکتهای ایرانی خواست که code page های خود را برای اعمال و پشتیبانی فارسی اعلام کنند و چون هر شرکت به ......

ادامه مطلب

برچسپ ها :