نحوه ارایه پیشنهاد قیمت فصلی

دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، به تفکیک فصل های فهرست بها به استناد ماده(23) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور(مصوبه شماره 42339/ت33497ه ، مورخ 1385/04/20 هیأت محترم وزیران) ، «دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، به تفکیک فصل های فهرست بها» به منظور پایش دقیق و سریع تر قیمت پیشنهادی پیمانکاران ، قیمت کارهای جدید و هزینه اجرای کار ، در 6 صفحه دستورالعمل و 8 صفحه پیوست ......

ادامه مطلب

برچسپ ها :

شرایط عمومی پیمان

شزایط عمومی پیمان
دانلود شرایط عمومی پیمان شرايط عمومي پيمان فصل اول تعاريف و مفاهيم ماده 1 . پيمان پيمان مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده 2 موافقت نامه پيمان درج شده است . ماده 2. موافقت نامه موافقت نامه سندي است كه مشخصات اصلي پيمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پيمان در آن بيان شده است . ...

ادامه مطلب

برچسپ ها :

تاخیرات ناشی از پرداختها

متن بخشنامه های صادره ار سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت محاسبه تاخیرات ناشی از عدم پرداخت بموقع صورت وضعیتها و یا پیش پرداختها بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرائی ، و مهندسان مشاور و پیمانکاران موضوع : نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخییرات در پرداخت صورت وضعیتها پیرو بخشنامه شماره 1000/ 54 - 5/3012 – 1 مورخ 20/03/ 1359 و بخشنامه شماره 4000/ 54/ 9344-1 مورخ 6/10/1359 باستناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه این بخشنامه صادر میگردد . نظر به ......

ادامه مطلب

برچسپ ها :

مشخصات فنی عمومی کارهای آب و فاضلاب شهری

مشخصات فني عمومي كارهاي مربوط به لوله هاي آب و فاضلاب شهري نشریه شماره  303                                                  تاريخ اجرا: 1385 فصل اول: هدف، دامنه كار و نكات مشترك لوله‌گذاري 01 لینک دانلود فصل اول: هدف، دامنه كار و نكات مشترك لوله‌گذاري 02 لینک دانلود فصل دوم: كارهاي خطوط انتقال آب و شبكه توزيع 01 لینک دانلود فصل دوم: كارهاي خطوط انتقال آب و شبكه توزيع 02 لینک دانلود فصل دوم: ......

ادامه مطلب

برچسپ ها :

پرسش و پاسخ های پیمانکاری

مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌ها در امور پيمانكاري با توجه به پرسش هاي مكرر دستگاه هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران در مورد ضوابط ابلاغي در امور قراردادهاي پيمانكاري و با هدف جلوگيري از ارسال پرسش‌هاي تكراري و در دسترس بودن پاسخ‌هاي  داده شده از سوي دفتر نظام فني اجرايي، مجموعه جديدي از پرسش‌ها و پاسخ‌هاي مربوط به قراردادهاي پيمانكاري به تفكيك موضوع از طرف اين دفتر گردآوري و در پايگاه الكترونيكي معاونت نظارت راهبردي قرار داده شده‌است. شايان ذكر است مجموعه جديد ......

ادامه مطلب

برچسپ ها :

استانداردهای ساختمان سازی

با سلام خدمت جامعه مهندسان .: اميدوارم همواره در كسب دانش برتر علم مهندسي (راه و ساخت هدف استاندارد2800 تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طرح و اجرای ساختمان در برابر اثرهای زلزله است بطوریکه با رعایت آن انتظار می رود. الف: با حفظ ایستایی ساختمان در زلزله های شدید، تلفات جانی به حداقل برسد و نیز ساختمان در برابر زلزله های خفیف و متوسط بدون وارد شدن آسیب عمدۀ سازه ای قادر به مقاومت باشد. ب: ساختمان های با اهمیت «زیاد»، ......

ادامه مطلب

برچسپ ها :

بخشنامه بیمه قراردادپیمانکاری

موضــوع : دستورالعمل بيمه پروژه‌ها، در قراردادهاي پيمانکاري [caption id="attachment_8107" align="aligncenter" width="300"] بیمه قراردادهای پیمانکاری[/caption] شـماره بـخشنـامه : 139602-101 تاريخ ابـلاغ : 1383/08/02 تاريخ اجـرا : 1383/08/02 تاريخ تصـويب : 1383/08/02 دانلود : بخشنامه دستورالعمل بيمه پروژه‌ها، در قراردادهاي پيمانکاري ...

ادامه مطلب

برچسپ ها :

بخشنامه راهنمای مناقصه

بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران به شماره 101.95579 مورخ 1384.5.26 موضوع : راهنمای مناقصه به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور، به پیوست، راهنمای مناقصه همراه با ویرایش انگلیسی آن، از نوع گروه سوم، ابلاغ می شود. شامل: دستورالعمل شرکت در مناقصه و دعوتنامه و فرمهای مناقصه پیش گفتار این مجموعه، با تدوین فرآیندها، گردش کارها، و فرم های مورد نیاز مناقصه ......

ادامه مطلب

برچسپ ها :