کتاب آموزش مایکروسافت پروجکت

دانلود کتاب آموزش مایکروسافت پروجکت مایکرو سافت پروجکت یکی از محصولات شرکت مایکروسافت است و یکی از انتخاب ها در مدیریت و کنترل پروژه می باشد البته نرم افزار های دیگری نیز برای این منظور وجود دارند که هر یک دارای قابلیت های ویژه ای می باشند ولی نرم افزاری که بخصوص در ایران عمومیت بیشتری پیدا کرده است همین نرم افزار مایکروسافت پروجکت می باشد. کتاب آموزش مایکروسافت  پروجکت به زبان شیرین فارسی در593 صفحه مرجعی کامل برای آموزش و یادگیری ......

ادامه مطلب

برچسپ ها :